Privacyverklaring

Privacy
verklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Base Coat verwerkt van haar klanten.

Indien je klant wordt van Base Coat, of om een andere reden persoonsgegevens aan Base Coat verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken.
Base Coat adviseert je om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor eigen administratie.


1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Base Coat, Sabelhof 3, 6852 TH Huissen KvK 65980123.
De salon is bereikbaar via basecoatbn@gmail.com of telefoonnummer: 06 10 92 19 00.

2. Welke gegevens verwerkt Base Coat en voor welk doel?
2.1 De volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum
b) adresgegevens eventueel postadres (indien nodig)
c) telefoonnummer,  e-mailadres,
d) Eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier
e) Voor – en na foto’s

2.2 Base Coat verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) jouw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan,
b) jouw naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Base Coat;
c) Jouw gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.
d) Voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s van huid en nagels worden gedeeld op Social Media (in overleg met de klant).


E-mail berichtgeving

Base Coat gebruikt jouw naam en e-mailadres om jou haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Base Coat.  Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.


3. Bewaartermijnen

Base Coat verwerkt en bewaart jouw persoonsgegevens tot het moment dat jij verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.


4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van jouw persoonsgegevens heeft Base Coat passende    technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Base Coat  gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.


5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de eigenaresse van  Base Coat kan je een verzoek indienen om jouw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Base Coat zal jouw verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Base Coat jouw persoonsgegevens verwerkt of jouw verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan de  eigenaresse van Base Coat via basecoatbn@gmail.com of telefoonnummer 06 10 92 19 00.


6. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren jou om regelmatig hier het Privacyverklaring te bekijken.

Deze website maakt gebruik van cookies. Je gaat hiermee akkoord door deze pagina te gebruiken. We vertellen je graag meer over ons gebruik van cookies en uw privacy.